Dronekonferanse for energibransjen

Om dronekonferansen

Droner har på mange områder revolusjonert flere typer tidkrevende og til dels farlige inspeksjonsoppgaver i kraftbransjen. Oppgaver som før kunne ta dagevis manuelt gjøres nå på få timer ved hjelp av droner. Samtidig flyttes flere kontrakter for inspeksjon av høyspent over fra helikopter til droner, noe som gir bedre sikkerhet, redusert CO2 utslipp og ikke minst bedre kvalitet på data som hentes inn. Hvordan fikk nettselskapene til denne omstillingen? Og hva kan andre deler av kraftbransjen lære? Sol, vind, varme og vannkraft er også brukere av droner - men tjenestene er på langt nær så utviklet og etablert som i nettselskapene. Hva kan vi lære av nettselskapene, og hva trenger den øvrige kraftbransjen fra dronebransjen av tjenester fremover? Velkommen til en kraftsamling i Kristiansand hvor vi setter fokus på hele kraftbransjens potensiale ved dronebruk.

Hvem passer konferanse for?

Arrangementet er åpent for alle - men henvender seg spesielt til personell som jobber med utvikling, vedlikehold, drift og forvaltning av infrastruktur i energibransjen. Dronekonferansen henvender seg til deg som enten i dag bruker droner som en del av din verktøykasse i energisektoren, eller er i ferd med å starte opp dronebruk. For enkelte kan det å starte opp med dronebruk også involverer en vurdering om man skal velge selv å utføre inspeksjon selv, eller om man skal bestille ferdig behandlede data. Mange som deltar vil også ha stor glede av å bli inspirert av andre deler av kraftsektoren. De hjelper deg med å se synergier på tvers av hele verdikjeden. Vi gir deg også et dypdykk inn i gjeldende regler for bruk av droner og data fra disse, så du skal bli trygg på hvordan din virksomhet skal håndtere dette området.

Overnatting

UAS Norway anbefaler Citybox Hotel som ligger kun 300 meter unna lokalet for konferansen. Ellers er det flere hotell i sentrum som også har kort avstand til møteplassen 31 mai og 1 juni.

For oppdatert program sjekk www.uasnorway.no/energi

Tickets

Event map

Additional Information

Kjøpte billetter refunderes ikke. Billetten er personlig, overdragelse er kun tillatt etter avtale med arrangøren. Alle spørsmål om refusjon og/eller avlyst arrangement rettes til arrangør. Angreretten gjelder ikke ved kjøp av billetter (jfr Angrerettloven §12). UAS Norway prioriterer først salg av billetter til UASN medlemmer, øvrige billetter vil bli forbeholdt deltagere som fremmer vårt virke og Energikonferansen sitt program.