Tickets

  • Mikuláš prinesie balíček/y so slovenskými sladkosťami k Vašim vchodovým dverám deťom do topánok Dec5/2021 večer bezkontaktne. Prosím zadajte nám presnú adresu a mobilné telefónne číslo (v prípade keby Vás nemohol nájsť ). Mikuláš will bring present/s with Slovak sweets to your front door for your kids into their boots on the evening of Dec 5/2021 without direct physical contact. Please provide an exact address and mobile phone number (in case you couldn't be found).
    C$15
    ×
  • Mikuláš prinesie slovenské rozprávkové knihy k Vaším vchodovým dverám deťom do topánok Dec5/2021 večer bezkontaktne. Prosím zadajte nám presnú adresu a mobilné telefónne číslo (v prípade keby Vás nemohol nájsť ). Detaily o detských knižkách (všetky nové) nájdete: https://www.classslovakia.sk (špecifikujte o aký titul máte záujem v správe). Mikuláš will bring Slovak storybooks to your front door for your kids into their boots on the evening of Dec 5/2021 without direct physical contact. Please provide an exact address and mobile phone number (in case you couldn't be found). See book's details (all new): https://www.classslovakia.sk (specify which book you like in notes)
    C$20
    ×
By the power of Tito