Shop Class: Sessions (Stockholm | February 6 2020)

Tickets

 • This ticket grants entry to Shop Class: Sessions Stockholm on Thursday, February 6th, 2020.

  Building your business with chat
  As an entrepreneur, there are a hundred things that you need to do every day to manage and grow your business. But the single most important, valuable thing you can do is talk to your customers. Making it easy for your customers to reach you via chat and engaging in meaningful conversations can be a huge driver for the growth of your business. Discover how conversational tools can build trust, increase sales and help retain life-long customers.

  (presentation will be offered in Swedish)

  Denna biljett ger dig inträde till Shop Class: Sessions Stockhom på torsdag, 6:e februari, 2020.

  Bygga din verksamhet med chatt
  Som företagare finns det hundra saker som du behöver göra varje dag för att sköta och växa din verksamhet. Ett av de viktigaste och värdefullaste sakerna du kan göra är att prata med dina kunder. Att göra det enkelt för din kunder att nå dig via chatt och skapa meningsfulla samtal kan vara en stor drivkraft för tillväxten av ditt företag. Upptäck hur konversationsverktyg kan bygga förtroende, öka försäljning och hjälpa till att behålla kunder i längden.

  (presentationen kommer att hållas på svenska)
  free
By the power of Tito