Mangfold i tech: Bli foredragsholder! Global Diversity CFP Day

Tickets

  • NO: Du har selv erfaring som foredragsholder på teknologikonferanser, og ønsker å dele din kunnskap. EN: You have experience from having talks at a tech-conference, and wish to share of your knowledge.
    free
    ×
  • NO: Du ser sjelden noen som minner om deg selv på scenen på norske teknologikonferanser. Du har lyst til å få tips, råd og inspirasjon for selv å kunne bli foredagsholder og bidra til mer mangfold. EN: You rarely see people like you on the stage on Norwegian tech-conferences. You want to get tips, advice, and inspiration to become a presenter, and contribute to more diversity.
    free
    ×
By the power of Tito