Brain&Breakfast: "Soňa Klepek Jonášová - Hodiny Udržitelnosti", 19.1. od 8:30 h

Se Soňou Klepek Jonášovou, propagátorkou témat cirkularity a udržitelnosti, se podíváme na základní pojmy a vezmeme to od makro pohledu až ke každému z nás. 

Soňa Klepek Jonášová je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky), který od roku 2016 funguje též na Slovensku, založila po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku. Od roku 2014 v Česku aktivně propaguje témata cirkularity a udržitelnosti. Stála u zrodu platforem jako Český cirkulární hotspot nebo Změna k lepšímu, protože propojování správných lidí v rámci konkrétních projektů považuje za klíčové pro transformaci udržitelnosti ze slov do činů. Ráda staví mosty mezi světy a to například tak, že je členkou poradních rad veřejných institucí (např. Komise pro problematiku klimatu Úřadu vlády) významných firem (např. Škoda Auto) a současně studuje doktorát v sociální ekologii na Karlově Univerzitě.

Přímý přenos můžete sledovat ve světě Cool Valley, tedy v digitálním prostředí Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC). Vstup je bezplatný, stačí se jen zaregistrovat níže. Na viděnou se těší RedButtonEdu a MSIC