Biográfia Világkonferencia Prelude | Budapest

A Biográfiai Világkonferenciát megelőző két napban a Magyar Biográfiai Alapképzés hallgatóival a “Nem-tudás művészete”, a “Közösség-hordozás (Art of Hosting) művészete”, és az “Akarat Visszafordításának művészete” hármassága köré szerveződő rendezvénysorozattal készülünk. Válaszok helyett inkább kérdéseket szeretnénk ébreszteni és viszhangozni, elősegítve ezzel az inspiráló találkozásokat és kelyhet formálva az Intuíció kegyelemteli megérkezésének.