Archaeoleg Ddiwydiannol / Industrial Archaeology


English Below


Archwilio eich Archif – Clipluniau Archifol

Archaeoleg Ddiwydiannol

Ymunwch â ni i gael cipolwg difyr ar lyfrgelloedd ac archifau sefydliadau bach a mawr. Eleni ar gyfer wythnos Archwiliwch eich Archif, fe’ch gwahoddir i wythnos o sgyrsiau ‘ciplun’ rhithiol am ddim ar y pum prif faes y mae ein llyfrgell ac archifau’n ymdrin â nhw: Archaeoleg, Pensaernïaeth, Treftadaeth Eglwysig, Archaeoleg Ddiwydiannol ac Archaeoleg Arforol.


Dydd Iau, 25 Tachwedd, 13:00


Bydd y sgwrs hon yn canolbwyntio ar Archaeoleg Ddiwydiannol a bydd yn cynnwys sgyrsiau ‘ciplun’ o’r canlynol:

  • Archifau Morgannwg – Glamorgan’s Blood: The Coal Collections at Glamorgan Archives – Rhian Diggins
  • Cymdeithas Melinau Cymru – Mills Archives and How They Can Be Used – John Crompton
  • Archifau Rheilffordd Ffestiniog – The Archive of the Ffestiniog Railway Company – Dafydd Gwyn
  • CBHC – Industrial Wales – Documenting the Rise and Fall of Industry: Archival Snapshots from the NMRW – Louise Barker

Caiff y ddarlith ddi-dâl hon ei darparu drwy Zoom ac anfonir y gwahoddiad i chi ar ôl i chi archebu’ch lle. Peidiwch ag anghofio lawrlwytho Zoom os nad ydych wedi gwneud eisoes!

Mae nifer cyfyngedig o docynnau a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Gofynnwch am un tocyn ar gyfer pob teulu.


Yn ystod 2021 fe fyddwn ni’n cynnal digwyddiadau arbennig a chyflwyniadau rheolaidd yn gysylltiedig â’n prosiectau ymchwil presennol. Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiadau ar-lein di-dâl hyn. Caiff yr holl sgyrsiau eu recordio a byddant ar gael yn y man ar sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol.
Explore your Archive – Archival Snapshots

Industrial Archaeology

Join us for fascinating snapshots of the libraries and archives of great and small institutions. This year for Explore your Archive week, you are invited to a week of free virtual ‘snapshot’ talks on the five main subject areas covered within our library and archives: Archaeology, Architecture, Ecclesiastical Heritage, Industrial Archaeology, and Maritime Archaeology.


Thursday, 25 November, 13:00


This talk will be focusing on Industrial Archaeology and will include ‘snapshot’ talks from the following:

  • Glamorgan Archives – Glamorgan’s Blood: The Coal Collections at Glamorgan Archives – Rhian Diggins
  • Welsh Mills Society – Mills Archives and How They Can Be Used – John Crompton
  • Ffestiniog Railway Archives – The Archive of the Ffestiniog Railway Company – Dafydd Gwyn
  • RCAHMW – Industrial Wales – Documenting the Rise and Fall of Industry: Archival Snapshots from the NMRW – Louise Barker

This free lecture will be delivered via Zoom and the invitation will be sent to you once you have booked your place. Please don’t forget to download Zoom if you haven’t already!

Tickets will be limited and must be booked in advance.

Please reserve one ticket per household.


During 2021 we will be holding special events and regular presentations on our current research projects. All are welcome to these free online events. All talks will be recorded, becoming available in due course on the Royal Commission’s YouTube channel.

Tickets

Additional Information

Am fwy o wybodaeth / For further information
Ebost / Email: nicola.roberts@rcahmw.gov.uk
Ffôn / Tel: 01970 621248

Dilynwch ni / Follow us
FacebookTwitter