AMUIGH 24

Tá lúcháir ar Éire Ildánach, in éineacht le Cúla4 agus Fíbín Media 'Amuigh 24' a fhógairt, féile lae lán Ghaeilge do dhaoine óga. Cruinniú pobal a bheidh san fhéile saor in aisce seo, áit ar féidir le daoine óga as gach ceantar Gaeltachta teacht le chéile chun a bhféiniúlacht chomhroinnte a cheiliúradh agus a ndifríochtaí a fhiosrú trí na healaíona agus na hiarrachtaí cruthaitheacha, agus iad ar fad ag spraoi.

Ar an 15ú Meitheamh 2024, tabharfar cuireadh do dhaoine óga ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre teacht le chéile ar feadh lae lán le damhsa, ealaín, ceol, agus cruthaitheacht. Ar siúl i mBaile na hAbhann i gConamara, cuirfear lear mór gníomhaíochtaí ar fáil le linn na féile agus beidh rud éigin ann do gach duine. I rith an lae, tabharfar cuireadh do dhaoine óga páirt a ghlacadh in iliomad gníomhaíochtaí a dhéanann a gcuid samhlaíochta agus fiosrachta a spreagadh. Idir seisiúin drumadóireachta agus ióga, turgnaimh eolaíochta agus ceardlanna drámaíochta, beidh gach soicind lán le deiseanna foghlama agus féinléirithe agus é uilig trí mheáin na Gaeilge.

Tiocfaidh anam chuig pubaill na féile le ceardlanna, taispeántais, agus léirithe ó phobal ildánach na hÉireann. Beidh gach imeacht ar an lá ar siúl ar bhealach a spreagann rannpháirtithe le luí isteach agus ról praiticiúil a ghlacadh. Ba mhaith linn go mothódh gach páiste atá i láthair go bhfuil siad mar chuid den fhéile, ní hamháin freastal air. Déanfar an fhéile a reáchtáil ar bhealach a fhreastalaíonn ar dhaoine óga réamhscoile, bunscoile agus iar - bhunscoile ag amanna éagsúla i rith an lae. Féach ar ár gclár ama chun tuilleadh eolais a fháil.

Ticéid

Event map

Faisnéis Bhreise

Beidh an fhéile seo ar siúl i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe ó 11:00 go 22:00 ar an 15 Meitheamh 2024. Páirceáil teoranta. Bain úsáid as iompar poiblí nó carr roinnt más féidir. Tá cosc iomláine ar alcól, vápáil nó tabac, agus gloinne. Tabhair buidéal in-athúsáidte leat. Beidh díoltóirí bia ar an láthair i rith an lae – ar do chostas féin. Ní mór do dhuine fásta a bheith in éineacht le gach duine faoi sé mbliana déag d’aois. Ar an tuismitheoir/an caomhnóir atá freagracht as a bpáistí. Is ort féin atá an freagracht do chuid earraí pearsanta a choinneáil sábhailte. Ní imeacht fágála é seo. Aontaíonn tú gur féidir d’íomhá/ábhar físe a úsáid ar chúiseanna poiblíochta trí dhul isteach san imeacht seo.