“Éire – 50 Bliain de Dhlí na hEorpa” - Comhdháil

Dáta: 1-2 Meitheamh 2023

Áit: Coláiste na Gael, Leuven, An Bheilg

9 FGL

Déardaoin 1 Meitheamh


12.00 – 13.15       Clárú agus Lón

13.15 – 13.45       Fáilte & Oscailt             

 •  An Breitheamh Cian Ferriter Cathaoirleach an Chomdháil
 •  Sara Phelan SC, Cathaoirleach Comhairle an Bharra
 •  Nóta Staire "Na Gael sa Lováin ", Gearóid Mac Ionfraidh SC 

13.45- 14.30  Caint: *Lonadaíocht na hÉireann i gcroílár an Aontais 

 • Ciarán Delargy, Céad Rúnaí, Buanionadaíocht na hÉireann don AE, An Roinn Gnóthaí Eachtrach          

14.30 – 17.30       Painéal:  An tSaoránacht Eorpach 

 • Borradh i gCearta an Fostaí – 1973 -2023Ercus Stewart SC
 • An Saoránach Ultach agus an AE, Michael Flanigan, Aturnae Béal Feirste

-Briseadh Caifé  -  

 • Dlí ganteanga, Dlí gan anam - an bhfuil feidhm ag teanga ar bith i ndlí na hEorpa?, Stephen Brittain BL
 • Cás Staidéir – Cás Peadar Mac Fhlannchadha, Michael Conlon SC
 • An tOmbudsman Eorpach & Cearta an tSaoránaigh, Rosita Hickey, Stiúrthóir na bhFiosrúchán
 • Preab san ól - saoire na cúirteanna & Bunreachtna Fraince1791, John Freeman BL

18.00 – 20.00       Cóisir Fíon agus Cáis sa Choláiste_________________________________________________

 Dé hAoine 2 Meitheamh 2023 


9.30 – 11.45         Cosaint an Chomhshaoil 

  Cathaoirleach

 • An Breitheamh Nuala De Buitléir
 • An Comhshaol sa Reachtaíocht 1922 -1972, Cormac Ó Dúlacháin SC 
 • An Comhshaol agus dlíthe an AE, Clíona Kimber SC

-Briseadh Caifé  - 

 • An Comhshaol & Polaitíochta sa Bhruiséil, Tomás Baynes BL, Cúntóir Parlaiminte AE
 • Cás-Staidéir - An Dlí agus Cumhacht ón Ghaoth, Proinsias Ó Maolchalain BL

12.00  - 15.15       Saol Nua don Phobal Dlí                      Cathaoirleach -  An Breitheamh Cian Ferriter

 • Tionchar Ballraíocht ar Múineadh an Dlí, Dr Eimear Browne, Kings Inns 
 • Tionchar Ballraíocht ar an gCleachtas Coiriúil, Siobhán Ní Chúlacháin BL

** -Briseadh Caifé **&***Ceapairí* -**

 • Idirnáisiúnú an Cleachtas Dlí, Colm Ó hOisín SC
 • Abhcóideacht Os comhair chúirteanna an AE, Catherine Donnelly  

15.15 – 15.30       Smaointe Scoir

 • An Breitheamh Úna Ní Raifeartaigh

-19.30     Dinnéar na Comhdhála sa Choláiste-

Eolas Taistil Iompar :

Aerfort is gaire: Aerfort na Bruiséile (Zaventem) [BRU] Stáisiún traenach: Stáisiún Traenach Leuven Stad an bhus: De Lijn “Dirk Boutslaan”


Roghanna cóiríochta:

» Óstán Ibis » Martin’s Klooster

Rataí Iascainithe ar fáil (eolas sa ríomhphost clarúcháín)``

Tickets

Additional Information

Is sain-chumann barra nua é Cumann Barra na Gaeilge atá tiomanta d’fhorbairt na Gaeilge a spreagadh sa Leabharlann Dlí. Tá gach eolas ar fáil ach scríobh chuig cumannbarra@lawlibrary.ie nó chuig duine den choiste bunaithe.

Mar shain-chumann tá sé i gceist againn le linn na bliana dlí 2021/22 cúig sheimineár ghairmiúla a reáchtáil i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh, i Leitir Ceanainn agus i mBéal Feirste chomh maith le léachtaí agus ócáidí sóisialta.

Mar abhcóidí tá muid ag tabhairt cuireadh d’aturnaetha agus do phobal léinn an dlí, thuaidh agus theas, teacht linn ar an turas teanga seo. Tá fúinn úsáid na Gaeilge i ngach réimse den chleachtas dlí a éascú agus tacaíocht a thabhairt dá chéile.