2022-2023 Ballraíocht Chumann Barra na Gaeilge

Is iad na catagóirí ballraíochta

Gnáth Bhallraíocht - Abhcóidí an Leabharlann Dlí nó Bharra Thuaisceart Éireann > 3 bhliain €25

Gnáth Bhallraíocht - Abhcóidí an Leabharlann Dlí nó Bharra Thuaisceart Éireann 1 - 3 bhliain - saor in aisce

Ballraíocht Chomhalta - Aturnaetha an Dlí-Chumainn nó Dlí Chumann Thuaisceart Éireann  €25

Ballraíocht Chomhalta - Dlí-chleachtóirí thar learr €25

Ballraíocht Chomhalta - Léachtóirí nó ollaimh le dlí €25

Ballraíocht Chomhalta - Eile €25

Ballraíocht Chomhalta - Scoláirí dlí - saor in aisce

Bunaíodh Cumann Barra na Gaeilge chun fóram a chur ar fáil do dhlí-chleachtóirí, idir abhcóidí agus aturnaetha, a chleachtaíonn an dlí trí mheán na Gaeilge nó ar suim leo saineolas sa Dlí-Chleachtadh trí Ghaeilge nó saineolas maidir le cúrsaí dlí agus Gaeilge a fhorbairt.

Is feidhm don Chumann imeachtaí oideachasúla agus imeachtaí sóisialta a eagrú agus a áisiú agus proifíl na Gaeilge a ardú i nGairm an Dlí.

Ticéid

Event map

Faisnéis Bhreise

Bunaíodh Cumann Barra na Gaeilge chun fóram a chur ar fáil do dhlí-chleachtóirí, idir abhcóidí agus aturnaetha, a chleachtaíonn an dlí trí mheán na Gaeilge nó ar suim leo saineolas sa Dlí-Chleachtadh trí Ghaeilge nó saineolas maidir le cúrsaí dlí agus Gaeilge a fhorbairt.

Is feidhm don Chumann imeachtaí oideachasúla agus imeachtaí sóisialta a eagrú agus a áisiú agus proifíl na Gaeilge a ardú i nGairm an Dlí.

Bí linn!